Telefon
Yükleniyor
Whatsapp Hattımız

Fumigasyon

Fumigasyon

Fumigasyon; her türlü biyolojik dönemlerdeki böcekleri ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı hastalık etmenlerini ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amacıyla kapalı bir ortama belirli bir ısıda belirli bir miktarda gaz halinde kimyasal bir madde (fumigant) vermek ve belirli bir süre bu gazı bu ortamda tutmak amacı ile yapılan işlemdir.

Fumigasyon işleminin, ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş, bu konuda eğitimini tamamlamış Ziraat Mühendisleri tarafından yapılabileceği kesinlikle göz ardı edilmemeli, mutlaka Fumigasyon Operatör Belgesine sahip kişilerce bizzat yapılması gerektiği bilinmelidir.

Fumigasyonun Gayesi ve Önemi

Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer materyaller, ihraracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.

İhracat yapan firmaların ürünlerinde çok uzun yol boyunca taşınır ve bu taşınma sırasında havasızlık, ani ısı değişiklikleri ve nem nedeniyle böceklenme yaşanır. Bu sebeple ciddi ürün kaybı yaşanarak maddi zarara uğranmaması nedeni ile fumigasyon çok önemlidir.

Fumigasyon ülkeler arası hatta bölgeler arası farklı böcek populasyonları geçişini önlemek için de son derece önemlidir.

Fumigasyon gelişmiş ülkelerde bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fumigasyonun Olumlu Yönleri

  1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir.
  2. Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma özelliği vardır.
  3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içindedir.
  4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  1. Fumigasyon işlemi tehlikeli ve ölümcüldür.
  2. Dikkat edilmesi ve gözden kaçan en önemli ikinci husus, insan ve hayvanlar için sakıncalı olmayan kalıntı sınırı olarak ifade edilen tolerans residue (hoşgörülür kalıntı) kavramı çok iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.
  3. Mutlaka Yetki belgeli fumigasyon operatörü tarafından uygulanmalıdır.
  4. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
  5. Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.